SRILANKA- Ki quan the gioi va trai nghiem ky nghi An Do Duong
  • Thời gian: 6 ngày 5 đêm
  • Chi phí: 27,500,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành:

    Phương tiện:

SRILANKA- Kì quan thế giới và trải nghiệm kỳ nghỉ Ấn Độ Dương

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: