Boracay - Manila - Thiên Đường Đảo Ngọc
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Chi phí: 25,490,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
  • Ngày khởi hành:

    Phương tiện:

Boracay - Manila - Thiên Đường Đảo Ngọc

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: