Sapa - Cat Cat - Ham Rong - Thac Bac - Cong Troi (O to)
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Chi phí: 2,490,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành: Theo yêu cầu

    Phương tiện:

Sapa - Cát Cát - Hàm Rồng - Thác Bạc - Cổng Trời

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: