1.jpg
  • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
  • Chi phí: 5,650,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành: tháng 6/ tháng 7/ tháng 8

    Phương tiện:

Hanoi - Bangkok - Pattaya - Hanoi

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: