1512977257_Trong-gia-gioi-phuong-hoang-1.jpg
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Chi phí: 12,500,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành: 25/02, 04/03, 28/03

    Phương tiện:

Hồ Nam - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: