2430_FLC_Quy_Nhon_3_1-708x380.jpg
  • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
  • Chi phí: 7,590,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành: 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8

    Phương tiện:

Hà Nội - FLC Quy Nhơn - Hà Nội

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: