hoi an.jpg
  • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
  • Chi phí: 5,990,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành: 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7

    Phương tiện:

Hà Nội - Hội An - Đà Nẵng - Hà Nội

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: