Ha Noi - Dai Bac - Dai Trung - Cao Hung.jpg
  • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Chi phí: 13,990,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội
  • Ngày khởi hành:

    Phương tiện:

Hà Nội - Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: