Du lich Israel - Hanh huong ve mien dat hua: Nazaret – Bethlehem – Jerusalem
  • Thời gian: 9 ngày 8 đêm
  • Chi phí: 52,900,000 VND / người
  • Khách sạn:
  • Khởi hành từ: Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh
  • Ngày khởi hành: 08/14/2017

    Phương tiện:

Du lịch Israel - Hành hương về miền đất hứa: Nazaret – Bethlehem – Jerusalem

Thông tin thanh toán

Số khách:

người lớn trẻ em em bé

Tổng : khách =

Thời gian khởi hành:

Hình thức thanh toán:

Thông tin liên hệ

Họ tên: *

Số điện thoại: *

Email: *

Yêu cầu khác: